סרטון: שיח אמן

וואליד בשטי במוזיאון תל אביב לאמנויות

סרטון: חשיפה כפולה

גסטון צבי איצקוביץ ונילי גורן

מאמר

אורית בולגרו, מקולו של הדיוקן אל דימוי־הזיכרון,
מתוך “פרויקט: חשיפה כפולה”‎

מהבלוג

״אמת ומגוון הונאות״

הרווי בנג׳ על שאלות צילומית, הפשטה וגילוי משמעות, 24/7/2014